Açık Adres yerine Adres Kodu Dönemi başlıyor.

Artık TR’de de adres kodu dönemine geçiyoruz. Bundan sonra kargo, posta, Dask, İSKİ vb kurumlarda açık…